Stosowanie tego rodzaju odżywek nie jest niezgodne z programami antydopingowymi.